Welcome
Login

När jag hittat vad jag söker...

Läs alltid annonsen objektivt. Titta inte bara på bilden, utan läs noggrant vad som står i annonsen. Hur hade du själv skrivit? Vad menar säljaren med sina formuleringar och uttryck? Be någon kunnig läsa annonsen. Finns det en film, be din tränare/instruktör titta på den. Det är alltid bra med fler ögon!

Förbered frågor och kontakta sedan säljaren. Respektera hur säljaren önskar bli kontaktad; via mail eller telefon, och vilken tid på dygnet. Berätta om Dig själv så att säljaren får möjlighet att skapa sig en bild av dig. Är du rätt person för hästen? Vanliga frågor som kan vara bra att fråga är:

  • Vad i annonsen behöver utvecklas, t.ex. vad innebär det egentligen att “hästen har ett nervöst temperament”? Hur uttrycker sig det?
  • Vad besvaras inte i annonsen, t.ex. varför säljaren vill sälja hästen?
  • Finns det någon sjukdomshistoria eller problem som du som köpare behöver vara medveten om?

Tänk på, att ju mer du kan få veta om hästens bakgrundshistoria, ju större chans har du att välja en häst som passar just dig och dina behov. Ställ frågor om hästens hela livshistoria, från födsel fram till idag. Hur den är uppfödd, tränad och hanterad påverkar hur den kommer att fungera i framtiden.

Be säljaren om att få en sammanställning av hästens medicinska historia och lyssna noga när denna berätta om eventuella skador, stora som små. Har hästen varit skadad när den varit i nuvarande ägares ägo, be om journalkopia från veterinären. Genom en fullmakt från ägaren har du också möjlighet att tala med veterinär och begära ut alla journalkopior som finns på hästen. Du kan även med en fullmakt, kontrollera hästens skadehistorik hos försäkringsbolaget.

Har den varit försäkrad i olika bolag? Be om hästens försäkringsnummer. Var även noga med att ställa frågor om försäkring. Vart är hästen försäkrad idag, och vilken typ av försäkring har den? Restriktioner?

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.