Welcome
Login

Ta emot för provridning

Förbered dig inför eventuell provridning genom att avsätta lite extra tid än vad du uppskattar att det ska ta. Att stressa blir aldrig bra. Vill du, eller kan du inte visa/rida hästen själv, se till att ha någon på plats som gör det åt dig. 

Finns det möjlighet kan en extra hjälpreda vara bra även om det är du själv som rider. På så sätt får du extra tid med eventuell köpare. Låt spekulanten göra det mesta själv med hästen. 

Du ska finnas där som support och svara på frågor. 

Använd samma utrustning som du vanligtvis gör, och hantera hästen precis som du brukar. 

Ha alla papper i ordning redan vid första provridningen.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.