Welcome
Login

Jag har försökt kontakta säljaren men får inget svar?

Många annonser får fantastiskt många svar, vilket ibland leder till att annonsören helt enkelt inte har möjlighet att svara alla som hör av sig. Får du ingen kontakt på telefon kan ett tips vara att skicka ett mail till annonsören. Beskriv kort dig själv och varför du fattat intresse för annonsen. Kanske hinner annonsören med att i alla fall läsa ditt mail, och fattar denne intresse finns stor möjlighet till kontakt.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.