Welcome
Login

Jag har sett en häst från utlandet jag är intresserad av, gäller samma regler som i Sverige?

Om du hittat en häst från ett annat land hos oss gäller samma kommunikationssätt som med en svensk annonsör. Det är kostnadsfritt att använda meddelandefunktionen på sidan. Om du sedan bestämmer dig för hästen, gäller lite andra regler än om du köper en häst från Sverige; Hästen behöver ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige. När hästen har kommit till Sverige ska den registreras hos en svensk avelsorganisation eller registerförande förening. Du kan läsa mer om att “ta in hästar till Sverige” på Jordbruksverket hemsida HÄR! Tänk också på att i göra upp med säljaren vem som ska stå för kostnaden av transport, samt om priset anges i SEK eller annan valuta. Ink eller ex moms?


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.