Welcome
Login

Hur du vidtar rättsliga åtgärder?

Rapportera säljaren till oss

Vi uppmanar dig att rapportera säljaren till oss och vidarebefordra all relevant dokumentation som styrker problemet så att vi kan blockera säljaren från att använda vår tjänst.
Vänligen se den här artikeln om hur du rapporterar en användare och den här artikeln om vilken information du bör inkludera i en rapport.

Viktigt: Hästnet är inte en juridisk part i några transaktioner som underlättas av webbplatsen. Som en följd av detta bör alla civila ärenden, såsom bedrägeri eller frågor om djurskydd, rapporteras till de lämpliga myndigheterna som kan vidta rättsliga åtgärder. 

Tvister

Trading Standards

Vid eventuella tvister med en säljare rekommenderar vi att du kontaktar din lokala kontor för Trading Standards för att be om deras hjälp. Trading Standards kan hjälpa till att lösa alla civila ärenden mellan dig och säljaren.

Hitta ditt lokala kontor för Trading Standards

Citizens Advice

Vi rekommenderar också att du rådgör med Citizens Advice eftersom du kan behöva driva vissa anspråk direkt under småmålsdomstolen.

Citizens Advice

Djurskyddsfrågor

Ditt lokala kommunråd

Om du har djurskyddsfrågor angående någons förmåga att tillhandahålla nödvändig vård och ägarskap till något djur föreslår vi att du även kontaktar ditt lokala kommunråd inom säljarens område. De är ansvariga för att inspektera platserna om det finns några djurskyddsfrågor och kan vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Sök efter ditt lokala kommunråd

RSPCA

RSPCA kan också vara i stånd att hjälpa dig, och vi kan samarbeta med dem direkt om det krävs.

RSPCA

Vi samarbetar nära med flera lokala råd, handelsstandarder och polismyndigheter, och om de behöver information som finns i vår databas för att bistå med sina utredningar kan vi samarbeta med dem direkt om det krävs.

Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga, är du självklart mer än välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.