Welcome
Login

Vad är skillnaden mellan att köpa av en privatperson och en näringsidkare?

När du som privatperson köper häst av en hästhandlare är det konsumentköplagens regler som blir tillämpliga. Konsumentköplagen kan inte avtalas bort så köparen får sämre villkor än de som anges i lagen. Därför erbjuder hästhandlare ofta bytesrätt. Är säljaren privatperson är det köplagen som ska tillämpas vid eventuell tvist mellan parterna. Enligt köplagen är parterna fria att avtala avsett om detta blir till fördel eller nackdel för köparen. Du kan läsa mer om vad som gäller på jordbruksverkets hemsida HÄR! Förutom skillnader i lagstiftningen kan det också vara olika i hur du tas emot som köpare hos en privatperson eller näringsidkare. Ofta vet en privatperson mer om sin häst, vilket gör att du kan få svar på fler frågor (med förutsättning att han hon är ärlig). Hos en näringsidkare brukar det dock finnas möjlighet att ev provrida fler hästar på en och samma gång, samt att bemötandet och provridningen många gånger går mer professionellt till, vilket kan vara en trygghet i sig.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.