Welcome
Login

Jag har sett en annons som jag tror är bluff

Vi ser mycket allvarligt på bedrägerier och uppskattar att du som besökare är uppmärksam på eventuella annonser som inte känns trovärdiga, eller som är uppriktigt felaktiga. Om du skulle komma över en sådan annons ser vi gärna att du ”anmäler den” till oss. Det gör du genom att klick på ”anmäl annons” till höger under bilden. Vi kommer då att få en notis och återkoppla till dig med åtgärd.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.