Welcome
Login

Varan jag köpt är defekt

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Den är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Säljaren kan exempelvis välja att sälja en begagnad vara i befintligt skick. Vid ett privatköp är utgångspunkten att det som du och säljaren har avtalat om, är det som gäller. Om du köper en vara i befintligt skick kan du därför inte räkna med att varan är felfri. Men varan kan ändå anses felaktig om:


  • Varan inte är som säljaren har sagt
  • Varan är i mycket sämre skick än du kunde förutsätta, till exempel utifrån vad varan kostar 
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om fel av mer allvarlig karaktär som hen kände till


Allmänna reklamationsnämnden prövar inga tvister om du köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Om du får problem med varan efter köpet och du och säljaren inte kommer överens, kan du kontakta tingsrätten. Du kan läsa mer om vad som gäller vid reklamation, på konsumentverkets hemsida.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.