Welcome
Login

Kan jag ångra mitt köp?

När du handlar av en privatperson, kan du inte ångra dig på samma sätt som om du handlar av ett företag. För att ångerrätt ska gälla måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller för återköp på konsumentverkets hemsida.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.