Welcome
Login

Hur ändrar jag kontotyp?

Ändra din kontotyp

Om du finner att en annan kontotyp än din nuvarande passar bättre för hur du använder Hästnet, kan du ändra din kontotyp. Detta gör du genom att gå till din kontosida och under avsnittet "Allmän information", välj "Ändra", som på bilden nedan. Välj sedan den lämpliga kontotypen och klicka på "Fortsätt".Det finns fyra olika kontotyper på Hästnet för att tillgodose olika behov för våra användare - Individ, Uppfödare, Räddningsorganisation/Charity och Företag. Det är viktigt att du använder rätt kontotyp för att dra fördel av alla förmåner som är associerade med varje kontotyp. Nedan finns en beskrivning av varje kontotyp och vilken som är rätt för dig:

Individuell (Standard)

Denna kontotyp är standard för individer som vill använda Hästnet och bör användas av personer som vill ha tillgång till extra funktioner på Hästnet, inklusive möjligheten att spara annonser eller söka, kontakta säljare och mycket mer. Detta är även kontotypen för dem som bara kommer att annonsera hästar för adoption eller försäljning vid några tillfällen (färre än 3 olika hästar under en 12-månadersperiod).

Uppfödare

Denna kontotyp är för professionella uppfödare och hobbyuppfödare som förväntar sig att annonsera hästar för försäljning eller adoption regelbundet. Du kommer att kunna ladda upp en logotyp och uppfödarprofil på ditt konto. OBS: Om du laddar upp 3 eller fler olika hästar under en 12-månadersperiod krävs det att du är licensierad och laddar upp bevis på din licens (se den här artikeln om hur du gör det). 

Räddningsorganisation/Charity

Denna kontotyp är för svenska registrerade välgörenhetsorganisationer och räddningscentraler. Ett giltigt välgörenhets-ID krävs. Du kommer att kunna ladda upp en logotyp och information om din räddningscentral på ditt konto.

Företag

Denna kontotyp är för företag som vill använda Hästnet för att annonsera. Hästar kan inte annonseras med detta konto.

Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.