Welcome
Login

Vad du ska inkludera när du rapporterar en annons och/eller användare

För att säkerställa att vi kan granska en annons noggrant skulle vi vara mycket tacksamma om du kunde tillhandahålla bevis eller någon av följande information som kan vara relevant för din klagomål. 

Detta är den information vi behöver

  • Kopia av den ursprungliga annonslänken (även om annonsen nu är stängd kan informationen hittas i webbläsarhistoriken som du har);
  • Eventuella ytterligare annonslänkar från vår sida eller en annan webbplats som du tror är kopplad till annonsen;
  • Kopior av korrespondens som skickats mellan dig och säljaren;
  • Uppgifter om någon kontaktinformation du fick av säljaren, inklusive telefon, e-post, adress etc. - detta är mycket viktigt för att hitta annonsen/kontot om du inte kan hämta annonslänken;
  • Kopia av eventuell överenskommelse om visning/insättning/hästning/försäljning som gjordes;
  • Kopia av alla dokument som tillhandahölls vid tidpunkten för försäljning/insättning/parning/när du tog med djuret hem;
  • Kopia av eventuellt veterinärutlåtande som stöd;
  • Bekräftelse på utfört betalning.

Var vänlig försäkrad om att inga av dina detaljer kommer att avslöjas för säljaren när du skickar in en rapport och att de stödjande bevisen endast används för att hjälpa oss i vår utredning.

Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga är du självklart mer än välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.