Welcome
Login

Misstänker du ett djurskyddsproblem?

Om du misstänker att det finns problem med djurskyddet hos någon häst du stöter på genom att engagera dig med Hästnet, uppmanar vi dig att agera och rapportera detta till oss (se hur här). När du rapporterar ett djurskyddsproblem är det viktigt för oss att veta om du har besökt hemmet för att se hästen/hästarna och föräldrarna tillsammans.

Rapportera till din lokala kommun

Du bör också rapportera dina bekymmer direkt till din lokala kommun eftersom de har auktoritet att inspektera lokalerna om det finns oro för djurskyddet och kan vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Vi samarbetar nära med flera lokala kommuner, handelsstandarder och polismyndigheter och om de behöver kontouppgifter eller annonsinformation kan vi tillhandahålla detta om begärt och om en dataskyddsansökan skickas till oss.

Hitta kontaktuppgifter för din lokala kommun

Hitta din lokala kommun

Kontakta RSPCA

RSPCA kan också vara i stånd att hjälpa dig och vi kan samarbeta med dem direkt om det behövs:

Kontakta RSPCA

Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga är du självklart mer än välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.