Välkommen
Logga in

Vad säger lagen?

För hästaffärer gäller olika lagar beroende på om du som köper hästen är privatperson eller näringsidkare, samt om den du köper av är privatperson eller näringsidkare. Köplagen gäller när köpet sker mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare samt när en näringsidkare köper något av en privatperson. Om däremot en privatperson köper hästen av en näringsidkare ska istället konsumentköplagen normalt tillämpas. De båda lagarna skiljer sig något åt, och speciellt när det handlar om köprättsliga fel. Konsumentköplagen är en tvingande lag, vilket betyder att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Konsumentköplagen står alltid över det som står i ett köpeavtal om det skulle uppstå en tvist. Tänk på att reklamera direkt om du upptäcker ett fel. Konsumentköplagen tillämpas också i de fall säljaren inte är näringsidkare, men överlåtelsen har förmedlats av en näringsidkare. Köpet blir då att betrakta som ett konsumentköp och såväl säljaren som är privatperson och förmedlaren blir ansvariga för hästen och eventuella skadestånd. Enligt köplagen är en förutsättning för att få åberopa ett köprättsligt fel gentemot säljaren att man inte märkte eller borde ha märkt felet vid en undersökning före köpet. Tänk på att reklamera direkt om ett fel upptäcks, skriftligen.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.