Welcome
Login

Hur stänger jag min annons?

För att säkerställa att annonserna på Hästnet är aktuella är det mycket viktigt att du omedelbart stänger din annons när den inte längre är relevant (till exempel om du har sålt din häst/accessoar, inte längre tillhandahåller den tjänst du annonserar för, eller om händelsen du har annonserat redan har ägt rum).

Stäng din annons

  1. På din kontosida går du till "Mina annonser" i vänstermenyn på din kontosida. 
  2. Klicka på "Stäng"-knappen på den annons du vill ta bort (se bild nedan).
  3. Klicka på "Bekräfta" i popup-meddelandet för att stänga din annons - din annons kommer nu att markeras som "Inaktiv".

Stänga din annons av misstag

Om du av misstag har stängt en av dina annonser och vill återaktivera den kan du gå till dina "Inaktiva annonser" och klicka på "Återöppna". 

Om du ser en annons som borde stängas

Om du ser en annons som du anser borde stängas och tas bort från Hästnet-webbplatsen, vänligen rapportera annonsen till oss (se hur här). Skäl för att anse att annonser bör tas bort inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Annonsen är inte längre relevant
  • Annonsen verkar vara falsk
  • Annonsen innehåller felaktig information

Vårt supportteam kommer att granska och, om vi anser det lämpligt, ta bort annonsen från webbplatsen och kontakta användaren som är ansvarig för annonsen.

Om du behöver ytterligare hjälp

Om denna hjälpartikel inte besvarar din fråga är du naturligtvis välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.