Welcome
Login

Hur öppnar jag inaktiva annonser igen?

Återöppna inaktiva annonser

Ibland blir annonser inaktiva - se varför här.

Du kan återöppna dem genom att gå till "Mina annonser", välja "Inaktiva" och klicka på knappen "Återöppna" (se bild nedan). Din annons kommer nu skickas för granskning på nytt, precis som en ny skapad annons. 

Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga är du självklart välkommen att nå oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.