Welcome
Login

Hur kontaktar jag en säljare angående deras annons?

Kontakta en säljare

För en given annons finns det två sätt att kontakta en säljare angående deras annons (se bild nedan):

  1. Kontakta dem via Hästnet-chatten
    - Det rekommenderade sättet att kontakta säljare. Många säljare föredrar chattintroduktioner innan de utbyter kontaktuppgifter.
    - Du kommer att kunna se alla dina samtal med säljare genom att klicka på  ikonen uppe till höger.
  2. Kontakta dem via telefon - säljare kan välja om de vill visa sitt telefonnummer i sina annonser, så det är inte säkert att detta alternativ är tillgängligt.


Begränsningar för visning av telefonnummer

Varje Hästnet-konto har begränsningar för antalet telefonnummer du kan visa per dag och per månad. Detta görs för att skydda våra säljare från skräppost och bedrägerier.

Daglig begränsning
Du kan visa 12 telefonnummer om dagen.

Månadsbegränsning
Du kan visa 15 telefonnummer per månad.

Denna gräns återställs 30 dagar efter din första visning av ett telefonnummer.

Vad händer om jag når en gräns för visning av telefonnummer?

Du kommer att se ett varningsmeddelande när du har 1 daglig eller månatlig visning av telefonnummer kvar.

Du kommer sedan att se ett felmeddelande när du har nått din dagliga eller månatliga gräns och kommer inte att kunna visa fler säljares telefonnummer.

Om detta inträffar kan du använda Hästnet-chatten eller vänta tills gränserna återställs.


Om du behöver ytterligare hjälp

Om den här hjälpartikeln inte besvarade din fråga är du självklart välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.