Welcome
Login

Mine meddelanden skickas inte till säljaren

Hur vet jag att säljaren har mottagit mitt meddelande?

Två grå kryss till vänster om ditt meddelande antyder att ditt meddelande har mottagits av säljaren, men ännu inte lästs (se bild nedan).


Hur vet jag att säljaren har läst mitt meddelande?

Två bockar till vänster om ditt meddelande antyder att ditt meddelande har lästs av säljaren (se bild nedan).

Orsaker till varför meddelanden kanske inte skickas

Det finns några faktorer som kan resultera i att dina meddelanden inte skickas till säljaren som du har kontaktat via chatt. Här är några exempel: 

  • Informationen i ditt meddelande innehåller svartlistad information.
  • Din IP-plats finns på en svartlista, till exempel om ditt land har identifierats som en vanlig plats från där skräppost-e-postmeddelanden skickas.

Om detta fortsätter vara ett problem för dig och du är osäker på varför, kontakta oss genom att klicka på knappen nedan. 

If you need further assistance

If this help article did not answer your question, you are of course more than welcome to reach out to us by clicking the button below.

Skicka en fråga

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.